artist qamDu' boch chemvaH Ho'Du'

DaH jaw
Nánari upplýsingar

1. mach size materil alloy

2. anti-sliped yor 'ej waw'

3. tightly ngaQ bnc connector.

4. tlham chev ngeD qeng HeghDI' leng

5. qaStaHvIS tlhegh 2.5 m rar


1. mach size materil alloy

2. anti-sliped yor 'ej waw'

3. tightly ngaQ bnc connector.

4. tlham chev ngeD qeng HeghDI' leng

5. qaStaHvIS tlhegh 2.5 m rar


inquiry